مدلها های دیزل ژنراتور

CUMMINS ENGINE MODEL4
BT3.3G2 55KVA
4
BT3.9G4 63KVA
4
BTA3.9G4 90KVA
6
BT5.9G6 110KVA
6
CT8.3G2 150KVA
6
BTA5.9G2 160KVA
6
CTA8.3G2 200KVA
6
CTAA8.3G2 250KVA
NT855G6 350KVA
QSL9G5 350KVA
NTA855G4 400KVA
NTA855G7 440KVA
QSX15G6 515KVA
QSX15G8 550KVA
VTA28G5 703KVA
VTA28G8 825KVA
QSK23G3 880KVA
QST30G3 1030KVA
QST30G4 1130KVA
KTA50G3 1410KVA
KTA50GS8 1675KVA
QSK60G4 2250KVA


.
PERKINS ENGINE MODEL

403
C-11G 18.9KVA
403
C-15G 14.5KVA
404
C-22G 22.7KVA
1103
A-33G 33KVA
1103
A-33TG1 49.6KVA
1103
A-33TG2 66KVA
1104
A-44TG 171.5KVA
1104
A-44TG2 88KVA
1006
TG1A 103KVA
1006
TG2A 112.5KVA
1006
TAG 150KVA
1006
TAG2 165KVA
E66TAG4 200KVA
1306
C-E87TAG3 229KVA
1306
C-E87TAG4 250KVA
1306
C-E87TAG5 258KVA
1306
C-E87TAG6 275KVA
2306
A-E14TAG1 350KVA
2306
A-E14TAG2 400KVA
2306
A-E14TAG3 450KVA
2506
A-E15TAG1 500KVA
2506
A-E15TAG2 550KVA
2806
A-E18TAG1A 660KVA
2806
A-E18TAG2 700KVA
4006-23
TAG2A 800KVA
4006-23
TAG3A 900KVA
4008
TWG2 929KVA
4008
TAG 935KVA
4008
TAG1A 996KVA
4008
TAG2A 1125KVA
4012-46
TWG2A 1385KVA
4012-46
TWG3A 1500KVA
4012-46
TAG1A 1500KVA
4016
TWG 1561KVA
4012-46
TAG2A 1656KVA
4016
TWG2 1861KVA
4012-46
TAG3A 1875KVA
4016
TEG 1890KVA
4016
TAG 1928KVA
4016
TAG1A 2028KVA
4016
TEG 2030KVA
4016
TEG2 2255KVAVOLVO ENGINE MODEL

TAD520 94kva
TAD531 110kva
TAD532 140kva)
TAD731 165kva
TAD732 200kva
TAD733 220kva
TAD734 275kva
TAD940 300kva
TAD941 350kva
TAD1241 400kva
TAD1242 450KVA
TAD1640 500kva
TAD1641 550kva
TAD1642 630kva

/ 0 نظر / 17 بازدید